Kalendář seminářů

Semináře jaro 2021

námi pořádané ve Zdebořicích i jinde

Vzhledem k nepředvídatelné situaci ohledně restrikcí cestování a setkávání nebude na semináře s Petrem vyžadovaná platba zálohy předem. Finální potvrzení obdržíte 2 týdny před seminářem.


28. - 31. 1.   Petr Málek:   Cesta duše

Rodinné konstelace, šamanské léčení, vědomý dotek. Hlavním tématem bude propojení s naší duší a uvědomění, jak a kam jsme vedeni.

Zdebořice, pouze v čěštině

4.500 Kč

přihlásit se

4. - 9. 2.   Petr Málek:   Mystery 1 - léčení a osvobození

Individuální procesová práce - rodinné konstelace - intenzivní práce s pamětí těla - šamanské léčení - konfrontace s naším stínem.

Zdebořice, pro pokročilé, pouze v angličtině.

6.500 Kč

25. 2. - 2. 3.   Petr Málek:   Výcvik VII - blok 4

Zdebořice, probíhající výcvik.

uzavřená skupina

11. - 16. 3.   Petr Málek:   Mystery 2 - Intuice a Intenzita

přesunuto na 29. 4. - 4. 5.

individuální procesová práce - rodinné konstelace - intenzivní práce s pamětí těla - šamanské léčení - konfrontace s naším stínem - vstupování do alfa frekvencí.

Zdebořice, pro pokročilé, pouze v angličtině

6.500 Kč

18. - 21. 3.   Magdaléna Šloncová:  Do hlubin ženské sexuality 1  (ČR)

Pro ženy, které hledají další rozměry prožívání své sexuality. Pokud dovolíme své yoni, aby byla živá, ožívá i komunikace s naším niterným vedením. Léčivé uvolnění.

4.500 Kč

9. - 12. 4.   Petr Málek:    Cesta duše

přesununto na září

Rodinné konstelace, šamanské léčení, vědomý dotek. Hlavním tématem bude propojení s naší duší a uvědomění, jak a kam jsme vedeni.

Zdebořice, v češtině a němčině

4.500 Kč

16. - 19. 4.   Magdaléna Šloncová a Jiří Pechouš:

                     Společné směřování  (ČR)

Wellness pro partnerskou intimitu - tělesnou, emocionální i spirituální. Pro páry, které si  svůj láskyplný vztah přejí obdarovat, rozvinout a prohloubit.

5.000 Kč

20. - 25. 5.    Petr Málek:   Výcvik VII - blok 5

Zdebořice, probíhající výcvik.

uzavřená skupina

3. - 8. 6.   Petr Málek:   Praktická Magie

Výukový a praktický seminář: jak pomoci sám sobě i druhým. Osvojíte si jak vést rodinné konstelace, dotekové rituály, individuální techniky a naučené budete rovnou aplikovat.

Zdebořice, předpoklad: účast na Mystery 1 a 2 nebo Cesta duše a Cesta doteku 1-3, pouze v angličtině

6.500 Kč

11. - 13. 6.   Magdaléna Šloncová:  Do hlubin ženské sexuality 3

Znovuzrození, propojení se zdrojem, restart životní síly. Rozšíření sexuální energie do vyšších center. Pozvánka k co nejplnější inkarnaci a manifestaci naší bytosti na Zemi.

Vídeň, v angličtině

4.500 Kč

24. - 27. 6.   Magdaléna Šloncová:  Do hlubin ženské sexuality 2  (ČR)

Vnitřní probouzení. Fyzicky i energeticky intenzivní. Prohlubování a rozšiřování energetického kanálu, tak aby energie mohla volněji a silněji proudit a nést nás životem.

4.500 Kč  • Všechny semináře začínají první uvedený den v 19 hodin (příjezd možný od 17 hodin) a končí poslední uvedený den mezi 16 a 17 hodinou
  • Před přihlášením na Mystery 1 doporučujeme účast na Cestě duše, případně obdobném semináři u jiných lektorů a velkou otevřenost.
  • Účast na Mystery 2 pouze po absolvování Mystery 1
  • Cena zahrnuje kurzovné a ubytování.