Apply: Mystery

Vyplňte formulář a odešlete / Fill in the form and press send

Zpět na kalendář / Back to dates

Všechny přihlášky podrobně prostudujeme a nacítíme - Finální potvrzení a výzvu k platbě zálohy obdržíš 4 týdny před začátkem semináře / We will go through all applications in detail and feel in. You will receive confirmation 4 weeks before seminar begin.


Na neúplné přihlášky nebudeme reagovat / We will only deal with complete registrations


Tvoje fotka slouží k tomu, abychom věděli kdo se hlásí - pokud už jsi u nás byl. A pokud ne, abychom předem mohli propojit obličej se jménem. Nebude použita k jiným účelům ani nikde zveřejněna / Your photo we need to remember who is it behind the name - in case you are coming back. And if you are coming the first time to be able to connect your name with your face before you arrive. The photo will not be published anywhere and not used for any other purpose.


Zpět na kalendář

Back to dates